Events & Activities

Настани &
Активности

Овој сегмент е посветен на сите настани од сферата на архитектурата на кои Балнеум зазема/л свое место, и воедно сите активности во кои земал учество.

Напомена: Статиите се наведени по хронолошки ред на учество.
ТРАНЗИЦИЈАТА НЕ СМЕЕ ДА ГИ БЛОКИРА ИДЕИТЕ

Реархитектура 2008

width= Клучен момент

Проектот на „Платформа“ ја доби наградата во конкуренција на 160 различни архитектонски труда. Низ разговор со младиот тим на студиото се обидовме да го откриеме клучниот момент кој придонесе комисијата да го награди нивниот проект за административно-деловниот објект „Мебо“ во Штип. „Мислам дека клучот е во нашиот приод кон работата, кон проектите, лесно и едноставно, секогаш со повторни промислувања на основните постулати за тоа што во суштина треба да го понуди архитектурата.

Affirming the cultural industry in the region and stimulating an active role in creating a better business

Skopje Design Week 2011

width="300" Клучен момент

Целокупната идеја на SDW 2011 беше амбициозен микс на иновативни дисциплини, со спектар кој опфаќа продукт дизајн, мода, фотографија, филм, музика, театар, накит, современа визуелна уметност и прашања поврзани со бизнис менаџмент во доменот на уметноста и културата.

Exhibitions, Workshops and Country in Focus- Finland

Skopje Design Week 2012

width="300" Клучен момент

Идејата-очигледна. На Скопје му требаше овој настан.Главните 3 теми на овој настан беа: Егзибиции, Работилници и Целна земја-Финска. Траекторијата за исполнување на таа цел, ја поплочија имиња како Eduard Cehovin, Rene Wawrzkiewicz, Karel Misek итн.

‘Money for Free’

Skopje Design week 2013

width="300" Клучен момент

Со преку 200 учесници од повеќе од 10 земји, 12 креативни работилници, 36 комерцијални егзибиции и 6 концерти на регионални бендови се обележа ова издание на SDW. Победници на ова издание беа "Skopjeposter Money for free" со нивните соло егзебиции.

Intuition and perception, key factor in creating trends

Skopje Design Week 2015

width="300" Клучен момент

Лидерство-Лидерство по дизајн е кореографирано патување за трансформација на себе, бизнисот и општеството, базирано врз клучните пракси на генеративен дијалог, присуство во сегашниот момент и ко-креација..

Blooming Makers

Skopje Design Week 2016

widith="300" Клучен момент

Целта на шетото издание на SDW беше "цутот на креаторите" со дополнителни цели за охрабрување и поддршка на новите аспиративни брендови за подобро нивно воспоставување на домашниот и странскиот пазар.